YORUMLAR (8)

 
 • @zafercalayoglu

  levhaların çıkarılma olayı tam anlamıyla hurafedir, o büyük yuvarlak levhaların ölçüleri konulacağı yere uygun olarak yapıldığı için, o şekilde ölçümlendirildi. yani çıkarılmaması gibi bir ölçü öngörülerek belirlenmedi.
  bu hamasetlerden artık vazgeçin.

  Beğenmedim(0) Cevapla Şikayet Et
 • @barstutumeri

  Fetih yadigârı olan bu Ayasofya camilikten çıkarıldıktan sonra kubbesindeki o şaheser levhalar bulundukları yerlerden sökülmüş; büyük oldukları için de kapılardan çıkarılamamıştı. O levhalarda ise Allâh, Peygamber ve dört halifenin mübarek ve muazzez isimleri yazılıydı. Meşhur hattatlarımızdan Mustafa izzet Efendi’nin eseri olan bu levhaların hazin hikâyesini İbnülemin Mahmud Kemal Bey, “Son Hattatlar” adlı eserinde şöyle dile getiriyor:

  “İsm-i Celâli, ism-i Nebevî’yi, esâmi-i Çâryâr ve Haseneyn’i ihtiva eden bu elvâh-ı celîle, bir takım kıymet bilmez eşhas (kişiler, şahıslar) tarafından indirilip bir kenara konulmuş ve bazılarının bazı yerleri zedelenmişti. Bu hal, bizimle beraber diğer erbab-ı îmânı dağdâr  ettiğinden (İman sahiplerini üzdüğünden) tekrar asılması için uğraştıksa da muvaffak olamamıştık. Nihayet Ayasofya Müzesi Müdürü Muzaffer Ramazan Bey’i teşvik ve teşcî ettiğimde: “Para yok, olsa asarım!” demişti. Öteden beri bu işe sarf-ı zihin eden yüksek mühendis Ekrem Hakkı ve tüccardan Nazif Beyler, îcab eden parayı hîbeten lillah (Allah rızası için) vererek, Ekrem Bey’in nezareti altında levhalar tamir edildi. Yine o zat-ı ekremin himmetiyle levhalar, bikeremihi’l-Kerîm 28 Kâ-nûn-ı Sâni 1949 (22 Rebîülevvel 1568)’de elvah-ı şerîfe (şerefli levhalar) yerlerine asıldı. Ekrem beni alıp götürdü. Levhaları mahall-i kadîminde (eski yerinde) görünce ağlamaya başladım. Cenâb-ı Ekremü’l-Ekre-mîn’e hamdü sena ve Nazif ile Muzaffer’e teşekkür ve dua ettim.” (Tarih ve Düşünce Dergisi, sayı:66)

  Beğenmedim(0) Cevapla Şikayet Et
 • @barstutumeri

  Allah öyle zihniyetlere bir daha fırsat vermesin

  Beğenmedim(0) Cevapla Şikayet Et
 • @faikaykac

  Bu gerçekleri kaç kişi biliyor..

  Beğenmedim(0) Cevapla Şikayet Et
 • @turkishcouple413

  Camii de hat mı olur kafirler

  Beğenmedim(0) Cevapla Şikayet Et
 • @hasbelkader3470

  Devlet indirdi halk çıkardı yani devlet yöneticileri gelip geçerde 1453 teki halk neyse şimdide o

  Beğenmedim(0) Cevapla Şikayet Et
 • @hatice3913

  Ne güzel bir zeka ne ince düşünce

  Beğenmedim(0) Cevapla Şikayet Et
 • @mustafapolis7659

  Yerine koyanlardan Allah razı olsun

  Beğenmedim(0) Cevapla Şikayet Et

Diğer Videolar